Sözlü Sunum Kuralları

SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

• Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
• Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.
• Araştırmacılara 12 dakika sunum ve 3 dakika tartışma için süre verilecektir.
• Sunumlar Türkçe ve İngilizce (uluslararası katılımcılar için) yapılacaktır.
• Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
• Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir
• Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
• Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
• Sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salonlarda görevli ilgili kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.