Sempozyum Konuları

Aşağıdaki seksiyonlar kapsamında Sözlü sunumlar ve Poster Bildirileri kabul edilecektir

S1: Aerobiyoloji ve Alerji
S2: Polen ve Spor Morfolojisi
S3: Melisopalinoloji ve Tozlaşma Biyolojisi
S4: Polen Biyokimyası ve Moleküler Biyolojisi
S5: Diğer Çalışmalar ( Adli Palinoloji, Paleopalinoloji, Polen, Spor ve Alerji ile ilgili diğer çalışmalar)