Poster Sunum Kuralları

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

• Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.
• Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.
• Metin Türkçe yazılmalıdır.
• Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
• Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.
• Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
• Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
• Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
• Kaynaklar kare parantezler içinde rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir.

Kaynak Gösterimi

Makale ise;

[1] Çeter T, Pinar NM, Güney K, Yildiz A, Aşcı B, Smith M. (2012). A 2-year aeropalynological survey of allergenic pollen in the atmosphere of Kastamonu, Turkey. Aerobiologia. 28(3);355-366.

Kitap ise;

[2] Sin AB, Pınar NM, Mısrlıgil Z, Çeter T, Yıldız A ve Alan Ş. (2007). Polen Allerjisi; Türkiye Allerjik Bitkilerine Genel Bir Bakış. Engin Yayınevi, Aralık 2007, Ankara. pp, 100