Onursal Başkan

Prof. Dr. Seyit AYDIN
Kastamonu Üniversitesi Rektörü