Metin Teslimi

Özet Gönderimi

**Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

**Türkçe olarak hazırlanacak bildiri ve sunumlarda İngilizce “Abstract” verilmelidir.

** Özetler, yazım kurallarında belirtildiği şekilde hazırlanmalı ve apas2016@kastamonu.edu.tr adresine e-mail ile gönderilmelidir.

** Örnek özet için tıklayınız (Türkçe ve İngilizce)

 

Tam Metin Gönderimi

Makalelerin tam metinlerini göndermek için son tarih 10 Agustos 2016‘dır. Tam metinlerin gönderilmesi zorunlu degildir. Tam metni gönderilen makaleler kongre CD’sinde ve web sitesinde yayımlanacaktır.