Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM BAŞKANI

Doç. Dr. Talip ÇETER

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Savaş CANBULAT
Doç. Dr. Talip ÇETER
Doç. Dr. Ergin Murat ALTUNER
Doç. Dr. Gözde GÜRELLİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKBASMACI
Yrd. Doç. Dr. Barış BANİ
Yrd. Doç. Dr. Zafer SANCAK
Yrd. Doç. Dr. Nezahat TURFAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Asuman ÖZGÖZ
Araş. Gör. Nursema AKTEPE