Özet Gönderimi

ÖZET GÖNDERİMİ

**Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

**Türkçe olarak hazırlanacak bildiri ve sunumlarda İngilizce “Abstract” verilmelidir.

** Özetler, yazım kurallarında belirtildiği şekilde hazırlanmalı ve apas2016@kastamonu.edu.tr adresine e-mail ile gönderilmelidir.

** Örnek özet için tıklayınız (Türkçe ve İngilizce)

 

DEĞERLENDİRME

** Gönderilen her bildiri Hakem değerlendirme sürecine tabidir.

** Alınan bildiri özetleri alanlarına göre değerlendirilmek üzere 2 Bilim Kurulu üyesine  değerlendirme için gönderilecek ve hakem raporları doğrultusunda karar verilecektir.

** Hakem değerlendirmesi sonucu Kabul Mektubu bildiri sahiplerine mail yoluyla en geç Kabul/Ret Bildirimi için son gün olan 30 Eylül’e kadar gönderilecektir.